Currently browsing category

Javne nabavke, Page 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

На основу чл. 55 ст. 1т. 8, чл.57 и чл.116 Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС” бр. 124/2012) Школа за дизајн „Богдан Шупут“ …

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV administrativni materijal

Назив и адреса наручиоца:Школа за дизајн ”Богдан Шупут” Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22 Врста наручиоца: просвета Врста поступка јавне набавке: поступак …

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV sredstva za higijenu

Назив и адреса наручиоца>Школа за дизајн ”Богдан Шупут” Нови Сад ул. Јанка Веселиновића 22 Врста наручиоца: просвета Врста поступка јавне набавке поступак …

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u JNMV usluga osiguranja

Школа за дизајн ”Богдан Шупут” Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22 тел. 512-244, факс: 6323-357 број: 01-196 датум:23.04.2014г Назив и адреса наручиоца: …