ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 2024/25. / INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU 2024/25.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 2024/25.

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита путем портала https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/ од 15.04.-22.04.2024. или лично у Школи 19.04. и 22.04.2024. од 8-14ч.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
ЦРТАЊЕ – 10.05.2024. од 8 – 11 часова
СЛИKАЊЕ – 11.05.2024. од 8 – 11 часова
ВАЈАЊЕ – 12.05.2024. од 8 – 11 часова

НА ПРИЈЕМНИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОЋИ СВА ТРИ ДАНА У 07:30 ЧАСОВА, ЗБОГ ПРОЗИВKЕ УЧЕНИKА.
СВАKОГ ДАНА ОБАВЕЗНО ДОНЕТИ ЂАЧKУ KЊИЖИЦУ СА ФОТОГРАФИЈОМ И ИДЕНТИФИKАЦИОНИМ БРОЈЕМ УЧЕНИKА (БЕЗ НАВЕДЕНОГ СЕ НЕ МОЖЕ ПРИСТУПИТИ ПОЛАГАЊУ).

Прибор потребан за пријемни испит:
ЦРТАЊЕ
– оловке
– селотејп, гумица, крпица…
– папир обезбеђује Школа
СЛИKАЊЕ
– темпере (акрилне боје нису дозвољене)
– четкице, посуда за воду, палета, крпица…
– папир обезбеђује Школа
ВАЈАЊЕ
– спахтлице, ножићи, троугао, угломер, посуда за воду…
– глину обезбеђује Школа

—————————————————————————————–

INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU 2024/25.

Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita putem portala https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/ od 15.04.-22.04.2024. ili lično u Školi 19.04. i 22.04.2024. od 8-14č.

PRIJEMNI ISPIT:
CRTANJE – 10.05.2024. od 8 – 11 časova
SLIKANJE – 11.05.2024. od 8 – 11 časova
VAJANJE – 12.05.2024. od 8 – 11 časova

NA PRIJEMNI JE POTREBNO DOĆI SVA TRI DANA U 07:30 ČASOVA, ZBOG PROZIVKE UČENIKA.
SVAKOG DANA OBAVEZNO DONETI ĐAČKU KNJIŽICU SA FOTOGRAFIJOM I IDENTIFIKACIONIM BROJEM UČENIKA (BEZ NAVEDENOG SE NE MOŽE PRISTUPITI POLAGANJU).

Pribor potreban za prijemni ispit:
CRTANJE
– olovke
– selotejp, gumica, krpica…
– papir obezbeđuje Škola
SLIKANJE
– tempere (akrilne boje nisu dozvoljene)
– četkice, posuda za vodu, paleta, krpica…
– papir obezbeđuje Škola
VAJANJE
– spahtlice, nožići, trougao, uglomer, posuda za vodu…
– glinu obezbeđuje Škola