Dizajn enterijera

Odsek osposobljava učenike za rad na poslovima dizajnera tehničara u sledećim oblastima

  • Enterijer (stambeni I javni)
  • mali urbanizam
  • dizajn nameštaja
  • dizajn industrijskih proizvoda

Znanje koje se stiče u školi omogućava tehničaru dizajna enterijera i industrijskih proizvoda da izrađuje tehničke crteže, stvara idejna rešenja, izvođačke projekte i radioničke nacrte. Sposoban je za rad u multidisciplinarnim timovima. Metod obuke i rada u školi omogućava kreativan razvoj učenika uz neophodno tehničko-likovno obrazovanje.

 

Istorija umetnosti I, II, III i IV godina

Predmet istorije umetnosti obuhvata celokupan isotorijat umetničkog stvaralaštva od praisotorije do savremenih tokova umetnosti.

 

Teorija forme I godina

Teorija forme je predmet koji se bavi zakonitostima stvaranja jednog umetničkog dela, baziranom na teorijskom i praktičnom stvaralaštvu. Predstavlja osnov i prateći predmet za odvijanje nastave crtanja i slikanja, kao i svih daljih stručnih predmeta.

 

Crtanje i slikanje I, II, III i IV godina

Crtanje je predmet gde se izučavaju sve crtačke tehnike i likovno izražavanje pomoću istih, uz stručno vođenje profesora.

 

Fotografija I godina

Na predmetu fotografije učenik stiče saznanja o tehnikama i mogućnostima od klasične do digitalne fotografije.

 

Oblikovanje pisma II godina

Na predmetu oblikovanja pisma učenik se upoznaje sa istorijatom svih pismovnih formi, upotrebom i kreiranjem pisama, do moderne tipografije i njenog oblikovanja.

 

Modelovanje

Modelovanje omogućava izradu prostornih trodimenzionalnih modela u raznim materijalima (glini, gipsu, kartonu i u raznim kombinacijama).

 

Tehničko crtanje

Osnovne tehnike stručnog crtanja sa elementima upotrebe tehničkog pribora i računara, a sa ciljem osposobljavanja učenika za izradu stručnih projekata.

 

Nacrtna geometrija i perspektiva

Nacrtna geometrija i perspektiva omogućavaju sposobnost prostornog doživljaja preko geometrijskih prikaza, konstrukcije oblika i tela, bez kojih se ne može postati dobar tehničar.

 

Poznavanje materijala

Upoznavanje tehničkih i tehnoloških osobina materijala neophodnih za kreiranje i izvođenje prototipova sa ostalih stručnih predmeta.

 

Građevinske konstrukcije

Upoznavanje sa etapama izgradnje arhitektonskog objekta od grubih građevinskih radova do završnih zanatskih i dekorativnih radova.

 

Stilski enterijer

Upoznavanje sa svim stilovima enterijera i nameštaja kroz epohe od starog sveta do savremenog doba.

 

Teorija dizajna

Ima ulogu da objasni principe dizajniranja, tako da složen i profesionalan rad uskladi sa potrebama savremene proizvodnje i društva u celini.

 

Projektovanje

Osposobljava učenike da primenom metodologije projektuju elemente mikrourbanizma i enterijere objekata javne namene.

 

Oblikovanje

Predmet koji ima za cilj postupno uvođenje učenika u funkcionalno, racionalno i estetsko oblikovanje industrijskih proizvoda komadnog nameštaja i stambenog enterijera.

 

Radionički rad

Praktična primena stečenih znanja u izradi modela – prototipa, kroz materijalizaciju ideja.

 

Očekujemo vas.