Припремнa наставa за пријемни испит 2024. / Pripremna nastava za prijemni ispit 2024.

Поштовани кандидати, и ове школске године Школа за дизајн „Богдан Шупут“ организује бесплатну припремну наставу за пријемни испит. Потребне материјале кандидати сами обезбеђују и донесе. Пријава није потребна. Кандидати за собом остављају чист и уредан радни простор, хвала!

План одржавања припремне наставе је следећи:

            Цртање:        02.03. и 09.03.2024.        од 10 до 13 часова

           Сликање:     16.03. и 13.04.2024.        од 10 до 13 часова

           Вајање:         20.04. и 27.04.2024.         од 10 до 13 часова

*О евентуалним изменама термина можете се информисати на сајту, ФБ страници школе или телефоном на 021/512-244

Прибор и материјали за припремну наставу:

ЦРТАЊЕ
– оловке
– селотејп, гумица, крпица…
– папир блок бр. 5

 СЛИKАЊЕ
– темпере (акрилне боје нису дозвољене)
– четкице, посуда за воду, палета, крпица…
– папир блок бр. 5

 ВАЈАЊЕ
– спахтлице, ножићи, троугао, угломер, посуда за воду…
глину обезбеђује Школа 

ВАЖНА НАПОМЕНА
Очекује се велика посећеност припремној настави, те није реално очекивати ниво рада као на индивидуалним часовима. Окружење које ће кандидати осетити током припремне наставе су свакако драгоцено искуство јер слични услови владају и на пријпемном испиту. 

——————————————————————————

Poštovani kandidati, i ove školske godine Škola za dizajn „Bogdan Šuput“ organizuje besplatnu pripremnu nastavu za prijemni ispit. Potrebne materijale kandidati sami obezbeđuju i donese. Prijava nije potrebna. Kandidati za sobom ostavljaju čist i uredan radni prostor, hvala!

Plan održavanja pripremne nastave je sledeći:

            Crtanje: 02.03. i 09.03.2024. od 10 do 13 časova

           Slikanje: 16.03. i 13.04.2024. od 10 do 13 časova

           Vajanje: 20.04. i 27.04.2024. od 10 do 13 časova

*O eventualnim izmenama termina možete se informisati na sajtu, FB stranici škole ili telefonom na 021/512-244

Pribor i materijali za pripremnu nastavu:

CRTANJE
– olovke
– selotejp, gumica, krpica…
– papir blok br. 5

SLIKANJE
– tempere (akrilne boje nisu dozvoljene)
– četkice, posuda za vodu, paleta, krpica…
– papir blok br. 5

VAJANJE
– spahtlice, nožići, trougao, uglomer, posuda za vodu…
glinu obezbeđuje Škola 


VAŽNA NAPOMENA
Očekuje se velika posećenost pripremnoj nastavi, te nije realno očekivati nivo rada kao na individualnim časovima. Okruženje koje će kandidati osetiti tokom pripremne nastave su svakako dragoceno iskustvo jer slični uslovi vladaju i na prijpemnom ispitu.