ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

-Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита вршиће се од 18. до 21. маја 2020. год.

Пријављивање је могуће обавити на два начина:

1) Електронским путем. Пријавање се врши слањем mail-а са потребним информацијама на мејл адресу designbs@nspoint.net

У мејлу обавезно написати следеће податке:

  • име и презиме кандидата,
  •  име родитеља (законског заступника),
  • датум рођења,
  •  назив основне школе коју кандидат завршава,
  •  општину на којој се налази основна школа,
  • број мобилног телефона родитеља (законског заступника) кандидата који ће бити доступан у време реализације пријемног испита.

Пријава се сматра поднетом тек када кандидату стигне потврда од школе да је мејл примљен.

2) Непосредно у самој школи. Кандидати који се пријављују непосредно у школи у обавези су да термин доласка за пријављивање договоре телефоном на број 062/211-730, који ће бити доступан радним данима од 09.00 до 13.00 часова. Приликом пријављивања не подноси се никаква документација.

 Важна напомена: Неопходно је да поновно пријављивање изврше и кандидати који су се већ пријавили током априла месеца путем апликације на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Уколико је ученику потребан било који вид додатне подршке, то нагласити приликом пријављивања, а обавезно пријавити Школској управи Нови Сад, Бул. Михајла Пупина.

Улазак у школу неће бити дозвољен никоме без претходно заказаног термина.

Контакт:
Сања – 062/211730
Ксенија – 062/1716366
email: designbs@nspoint.net