УПУТСТВО ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Списак кандидата са распоредом полагања по учионицама биће истакнут у среду 10.06.2020. у 16,00 часова.

Распоред полагања пријемног испита:

ПЕТАК    12.06.2020. –  цртање са почетком у 8,00 часова

СУБОТА  13.06.2020. –  сликање са почетком у 8,00 часова

НЕДЕЉА 14.06.2020.   –вајање са почетком у 8,00 часова

– кандидати су у обавези да сва три дана, приликом приступања полагању испита, имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом;

– испит траје четири школска часа без паузе (180 мин.);

– кандидати су у обавези да буду испред школе 15 минута пре одређеног времена за испит;

– забрањено је коришћење мобилних телефона на испиту;

-потребан материјал за испит који кандидати сами доносе:

– Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање;

– Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четкице, палета, посуда за воду;

– Вајање : вајарске шпахтле.

Прелиминарни резултати пријемног испита биће истакнути 16.06.2020.г. до 8,00 часова.

Жалбе на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник о упису ученика у средње школе могу се улагати 16.06.2020. од 10,00-16,00 часова.

Жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

Жалбеза погрешно сабирање бодова појединачних делова испита могуће је поднети 16.06.2020. од 10,00-16,00 часова.

Коначни резултати пријемног испита биће истакнути у школама, у складу са прописима о заштити података о личности, 17.06.2020. до 8,00 часова.

Радове са пријемног испита није могуће преузети.

Материјал:

Школа обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 gr).

Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.) и четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.