ЈАВНА НАБАВКА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈАВНА НАБАВКА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈНМВ  3/2019

01-185, 14.03.2019.

конкурсна документација позив