Kaligrafska radionica u Gradskom muzeju Bečej

U petak 28.10.2022. održana je kaligrafska radionica u Gradskom muzeju Bečej na kojoj su učenici osnovnih škola oblikovali svoje inicijale u Rimskoj kapitali. Radionice su održane na srpskom i mađarskom jeziku i vodile su je profesorica Aleksandra Tarbuk i profesorica Gabriela Hajzler. Kao asistente su povele učenice škole za dizajn Violu Budai i Nataliju Karanović