OBAVEŠTENJE O UPISU U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2023/24. GODINE

3 i 4. jula podnose se prijave za upis u 1. razred i to:
-elektronskim putem preko sajta www.mojasrednjaskola.gov.rs ili
-lično u Školi u terminu od 08-15 č

Potrebna dokumentacija za upis:
-Svedočanstva od 6. do 8. razreda osnovne škole
-Uverenje o završenom osnovnom obrazovanju i položenom završnom ispitu
-Izvod iz MK rođenih (može i kopija)
-Lekarsko uverenje za umetničku školu koje obuhvata sledeće posebne preglede:

a. Tehničar dizajna grafike: a0-a5-d1.1-j0
b. Tehničar dizajna ambalaže: a0-a5-d1.1-d2.1-d3.1-j0
c. Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda: a0-a5-d1.1-j0
d. Tehničar dizajna tekstila: a0-a5-d1.1-d2.1-d3.1-j0
e. Likovni tehničar: a0-a5-d1.1-d2.1-d3.1-j0