Odlična ocena školi Bogdan Šuput

Škola je prošla sa ocenom odličan 5 🙂

isečak iz novina o školi