ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – услуге осигурања

poziv za ponudu 01 2019 OSIGURANJE