PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

– 12.04.-15.04.2021. ELEKTRONSKA PRIJAVA NA PORTALU mojasrednjaskola.gov.rs

– istovremeno prijava na adresu Škole za dizajn”Bogdan Šuput”, Novi Sad designbs@nspoint.net

koja sadrži sledeće podatke:

  • ime, prezime, jmbg i broj telefona kandidata
  • ime, prezime i broj telefona roditelja odnosno staratelja
  • adresa na kojoj kandidat živi
  • osnovna škola u kojoj je završio osmi razred
  • naznačiti da li se dete upisuje u prvi ili drugi razred
  • naznačiti obrazovni profil na koji kandidat želi da se upiše, a ukoliko je kandidat zainteresovan za više obrazovnih profila u Školi, navesti ih po redosledu želja.
  • ukoliko se učenik upiše u školu, da li se opredeljuje za engleski ili nemački jezik i da li se opredeljuje za građansko vaspitanje ili versku nastavu
  • ukoliko učenik ima šifru navesti i nju

Za sve informacije obratiti se na 021/512-244 ili na 062/211-730

Prijemni ispit održava se u Školi i to:

-14.05.2021. petak – crtanje 9-12 časova

-15.05.2021. subota – slikanje 9-12 časova

-16.05.2021. nedelja – vajanje 9-12 časova