Пријемни испит

Школа за дизајн Богдан Шупут

Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22

тел. 512-244; тел./факс 6323-357

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У ШКОЛУ ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ“ У НОВОМ САДУ  У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 13. ДО 17. МАЈА У ПЕРИОДУ ОД 8 ДО 13 ЧАСОВА.

Потребно је доставити:

-извод из МК рођених 

-лекарско уверење за уметничке школе

-на лицу места попуњава се пријава за полагање пријемног испита

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ:

31. МАЈ -ЦРТАЊЕ

01. ЈУН -СЛИКАЊЕ

02. ЈУН –ВАЈАЊЕ