Prijemni ispit 2018. godine

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

11.-14.05. 2018. od 09-14h

dostaviti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Lekarsko uverenje za UMETNIČKE ŠKOLE

PRIJEMNI ISPIT

01. 06. CRTANJE
02.06. SLIKANJE
03. 06. VAJANJE

Preliminarni rezultati će biti objavljeni 07.06. do 8h

Eventualne žalbe se primaju 07.06. 8-16h

*Konačni rezultati 08.06., a UPIS u našu školu je 09-10.07. 8-15h

Liste želja se popunjavaju u osnovnim školama.