Pripremna nastava (19.03.2022)

Pripremna nastava iz crtanja biće održana u subotu (19.03.2022) od 10-13h. Poneti blok broj 5, olovke, ugljen.

Pripremna nastava je besplatna i nije potrebna prijava.