Svest o korisnosti sakupljanja i preradi otpada. Zajedničko stvaranje – od plastike do izložbe

Prvo polugodište u našoj školi obeležio je, između ostalog, i projekat „Tehnologija umetničkog stvaralaštva“,  koji se sprovodi u okviru saradnje sa Udruženjem kuda.org iz Novog Sada, takođe sa Detelinare, kao i naša škola. Cilj ove saradnje je razvoj i implementacija alternativnih edukativnih metoda i principa zajedničkog stvaranja i javnog učenja kroz dijalog i praktičan rad, koji uvezuju formalno i neformalno obrazovanje. U okviru projekta „Tehnologija umetničkog stvaralaštva“ se  održavaju radionice prerade plastike. Interesovanje je zaista veliko. I drugom ciklusu radionica, poslednjem pred kraj polugodišta, prisustvovao je velik broj profesora i đaka sa svih pet smerova – dizajna tekstila, ambalaže, enterijera i grafike, kao i iz odelenja likovnih tehničara koji nastavu slušaju i na srpskom i na mađarskom jeziku.

Radujemo se što ćemo tokom radionica o reciklaži plastike, koje Udruženje kuda.org u našoj školi organizuje u saradnji sa umetničkim koletivom Minipogon iz Beograda,  između ostalog, razviti i svest mladih ljudi o korisnosti sakupljanja otpada i njegove prerade.

– Sa učenicima smo započeli jedan kreativan proces kroz koji se pokreće veliki broj mogućnosti za angažan i njihovu kreativnost. Kroz radionicu smo upoznali učenike sa osnovnim karakteristikama plastike, ali i sa problemom otpada i skladištenja. Stoga smo ukazali na mogućnost reciklaže i preoblikovanja plastične ambalaže koja je postala problem-fenomen savremenog doba. Uz pomoć naših saradnika iz udruženja Minipogon smo prezentovali rad na mašinama za reciklažu koje se mogu veoma lako konstruisati, sa idejom i da ih u budućnosti napravimo i za trajno korišćenje u školi. Sa učenicima smo se dogovorili da u školi postavimo kolektore, koje ćemo zajedno sa đacima dizajnirati, u kojima ćemo sakupljati plastični otpad, kao što su čepovi od boca i slično. Prikupljeni materijal bismo reciklirali na posebno konstruisanim mašinama za topljenje i preradu plastike, a potom od tog materijala izradili nove predmete koje i kakve su đaci osmislili – izneo je Zoran Pantelić iz Udruženja kuda.org.  – Učenici, koji učestvuju u ovom kreativnom programu imaju priliku da naprave svoj umetnički proizvod od plastike i  predstave ga na izložbi koja će biti održana u narednom periodu, najavljuje Pantelić.

Posebno je bilo zanimljivo videti i raditi na mašinama za reciklažu plastike, s kojima smo se prvi put sreli, a koje su izrađene u radionici Mini pogona. Mašine su izrađene po ideji internacionalne inicijative ‚Precious Plastic‘, a koje je izradio član Minipogon kolektiva Tai Šou Sing (Tai Chow Sing) iz Malezije.

Učenici su na radionicama, na tim genijalno smišljenim mašinama, koje su fascinirale mnoge od nas, napravili kućice za ptice, novčanike, nakit, torbice, činije, skulpture, šešire i druge predmete. Najuspešnije osmišljeni i izrađeni predmeti naći će se na izložbi, koju sa nestrpljenjem svi očekujemo.

Viktorija Zeljković IVT