Tehničar dizajna grafike na mađarskom nastavnom jeziku

Obaveštavamo vas da i ove godine upisujemo 20 kandidata na smer tehničar dizajna grafike na mađarskom nastavnom jeziku.