BIOFABRIKA 2022

Dragi učenici, mladi stvaraoci!

Sa velikom zadovoljstvom vas pozivamo na Prvu fazu radionice projekta BIOFABRIKA koji će se održati 18-og marta, u petak, od 13:30 časova, koji će trajati (dva školska časa) do 15 sati.

Projekat BIOFABRIKA je odobrena za realizaciju od strane Evropske Prestonice Kulture Novi Sad 2022, koji se bazira na umetničkoj produkciji u obliku eksperimenata, kroz koje se stavlja fokus na nov biorazgradiv i održiv materijal pod nazivom – SKOBI. Namena ovog materijala je da zameni određene elemente u našem životu poput plastike, koja je najveći zagađivač Planete. Ova faza projekta se fokusira na mlade stvaraoce, zbog čega se steklo partnerstvo između Udruženja građana „ReAktor“ i Srednjom školom za dizajn „Bogdan Šuput“.

Organske i bio-materijale, koji imaju izuzetno važnu ulogu u našoj budućnosti, će predstaviti Adrienn Ujhazi vizuelna umetnica iz Novog Sada sa gošćom iz Sarajeva, bio-dizajnerkom Majom Halilović kroz pop-up radionicu u školskoj učionici. Edukativna sastav projekta je vannastavna aktivnost za obogaćivanje kreativnog pristupa svim zainteresovanim učenicima škole, koji uključuje smerove: dizajn tekstila, dizajn ambalaže, dizajn enterijera, grafički dizajn i likovni tehničar.

Radionica i otvoren razgovor obuhvata prezentaciju samog bio-materijala (SKOBI) na koji se specifično fokusira BIOFABRIKA. U radnom prostoru će se kroz ovaj period odvijati uzgoj materijala, što će vam gostujući predavači predstaviti i demonstrirati. Ovim putem, prostor (učinica) će biti predstavljen poput otvorene improvizovane laboratorije. Putem direktnog dijaloga i prezentacije celokupne ideje, stiče se jasniji uvid zainteresovanosti prema očuvanju životne sredine kod različitih uzrasta, stavljajući u fokus bio-dizajn i likovnu umetnost koja uključuje održiv način kreativnog stvaranja u budućnosti. Ovaj period aktivnosti će biti zabeležen putem video i foto dokumentacije, a biće i sprovedena anketa učesnika zarad kvalitetnijeg uvida za buduće aktivnosti.

Nadamo se da ćemo vas upoznati lično u što većem broju na radionici!
Radujemo se saradnji!

Tim BIOFABRIK