→ 22 novembar, 2017

Škola za dizajn „Bogdan Šuput“ Novi Sad upućuje poziv za podnođenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV  05/2017. Poziv pogledajte …

→ 19 maj, 2016

http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/poziv-za-podnosenje-ponuda/ http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/odluka-o-dodeli-ugovora-2/ http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/konkursna-dokumentacija/

Хигијена

http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/higijena-2016-kd/ http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/poziv-higijena/ http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/odluka-o-dodeli-ugovora/

Осигурање

http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/poziv-za-ponudu-01-2015-osiguranje/ http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/osiguranje-01-2016-kd/ http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/odluka-o-dodeli-ugovora-01-2016/

→ 14 februar, 2016

Pratite nas na našoj facebook stranici. https://www.facebook.com/skolazadizajnnovisad/