O školi

Škola za dizajn Bogdan Šuput u Novom Sadu postoji preko 60 godina. Jedna je od tri umetničke škole u Srbiji sa najdužom tradicijom.

Škola osposobljava đake za pet obrazovnih profila, kao što su dizajn grafike, dizajn enterijera, dizajn tekstila, dizajn ambalaže i likovni tehničari.

Škola nudi visoko stručno obrazovanje, rad sa izuzetnim profesorskim kadrom, individualnu nastavu i nastavu u malim grupama, modernu tehničku opremljenost i osnovu za nastavak obrazovanja širokog spektra mogućnosti.

Obrazovanje traje četiri godine I, pored redovnog rada u nastavi, obuhvata brojne konkurse, izložbe i radionice.

Razvija individualnu kreativnost, originalnost u stvaralaštvu, samostalnost i snalažljivost na svim stručnim poljima.

Školu za dizajn Bogdan Šuput Novosađani najčešće skraćeno zovu – Umetnička, a tu se možda i najbolje prepoznaje suština ove škole. Najšire shvaćeno, škola obučava učenike iz oblasti dizajna i likovne tehničare. Dakle, bavimo se možda najlepšom ljudskom delatnosti – duhovnom stvaralačkom aktivnosti. Negujemo mlade, kreativne talente, verujući u uzvišeni poziv za koji su se opredelili – umetnički. Mnogi đaci naše škole postali su nosioci kulturnog i javnog života, profesori srednjih škola, fakulteta i akademija, afirmisani kod nas i u svetu. Dela mnogih učenika škole krase muzeje, galerije, javne prostore u Novom Sadu, Vojvodini i inostranstvu.

Uostalom, ima li lepšeg i plemenitijeg poziva no baviti se stvaranjem lepote, baviti se beskrajnom raznolikošću njenih vidova, nastavljati one puteve koje je započeo još čovek praistorije u pećinama Francuske, po zidovima manastira, puteve koji su utrli Leonardo, Mikelanđelo, Rembrant,  Velaskez, Goja,Van Gog, Gogen, Mone, Pikaso,  Dali, Roden, Henri Mur, Gaudi, Karl Lagerfild, Vivijen Vestvud, Men Rej, Endi Vorhol, Dejvid Karson… Ars longa vita brevis!

Prijemni ispit se održava pre ispita u ostalim srednjim školama i traje tri dana. Prvi dan obuhvata polaganje iz oblasti crtanja, drugi dan iz oblasti slikanja, a treći dan iz oblasti modelovanja.

U prvoj godini školovanja učenici na svim odsecima stiču znanja iz istih stručnih predmeta – istorija umetnosti, teorija forme, crtanje i slikanje i fotografija, kao i znanja iz obaveznih opšteobrazovnih predmeta, da bi od drugog do četvrtog razreda dobili znanje iz stručne oblasti (odsek) za koju su se opredelili pri upisu u školu. Takođe, prilikom upisa, učenici biraju da li će pohađati nastavu iz veronauke ili građanskog vaspitanja.

Za prijave kandidata i detaljnije informacije o polaganju i o školi kontaktirajte nas preko telefona ili e-maila, ili nas lično posetite.