Dizajn grafike

Odsek dizajna grafike obuhvata stručne predmete na kojima se u toku čertvorogodišnjeg školovanja prolazi kroz sve važne oblasti vezane za dizajn, propagandu, oglašavanje, vizuelno i utilitarno oblikovanje.

Profesori ovog odseka imaju za cilj da kreativno i otvoreno usmere nove generacije u širok prostor savremenog dizajna, da omoguće i pruže moderna stanovišta i poglede na okruženje, kao i da daju dobru podlogu za svako dalje unapređivanje.

Stručni predmeti na ovom odseku su:

Fotografija II godina

Na predmetu fotografije učenik stiče saznanja o tehnikama i mogućnostima od klasične do digitalne fotografije.

 

Oblikovanje pisma II i III godina

Na predmetu oblikovanja pisma učenik se upoznaje sa istorijatom svih pismovnih formi, upotrebom i kreiranjem pisama, do moderne tipografije i njenog oblikovanja.

 

Oblikovanje grafike II, III i IV godina

Na predmetu oblikovanja grafike učenik stiče znanje iz oblikovanja vizuelnog identiteta, korporativnog dizajna i dizajna ambalaže, zatim prolazi kroz zadatke, gde kroz vežbe koristi stečeno znanje.

 

Oblikovanje plakata III i IV godina

Na predmetu oblikovanja plakata učenik upoznaje oblasti oglašavanja i reklame, stiče saznanja iz oblikovanja reklamne poruke i kulturne propagande.

 

Grafika knjige III i IV godina

Na predmetu grafike knjige učenik stiče znanja iz oblasti ilustracije, klasične i digitalne, zatim oblikovanja knjige i publikacija.

 

Tehnologija štampe II godina

Predmet tehnologije štampe obuhvata podučavanje učenika za sve oblasti štamparskih tehnika i tehnologija, kao i pripreme za štampu.

 

Istorija umetnosti I, II, III i IV godina

Predmet istorije umetnosti obuhvata celokupan isotorijat umetničkog stvaralaštva od praisotorije do savremenih tokova umetnosti.

 

Teorija forme I godina

Teorija forme je predmet koji se bavi zakonitostima stvaranja jednog umetničkog dela, baziranom na teorijskom i praktičnom stvaralaštvu. Predstavlja osnov i prateći predmet za odvijanje nastave crtanja i slikanja, kao i svih daljih stručnih predmeta.

 

Crtanje i slikanje I, II, III i IV godina

Crtanje je predmet gde se izučavaju sve crtačke tehnike i likovno izražavanje pomoću istih, uz stručno vođenje profesora.

 

Pored navedenih oblasti, na odseku se rade istraživanja iz oblasti marketinga, web dizajna, animacije, video-rada i digitalne fotografije.

Škola je opremljena modernom opremom za rad na zadacima, te se stiče i dobro znanje iz oblasti tehnologije štampe, pripreme za štampu i rada u grafičkim programima.

Pozivamo sve one koji žele da se bave vizuelnim oblikovanjem poruke, istraživanjem modernog dizajna i oglašavanja, zatim oblikovanjem ilustracije i tipografije, kao i fotografijom (klasičnom i digitalnom) da nam se pripdruže i rade sa nama naredne četiri godine u dobroj, kreativnoj atmosferi, da steknu odlično znanje i osnovu za rad i razmišljanje u dizajnu, da rade sa profesorima koji će pravilno usmeriti njihove ambicije i želje, te da budu u okruženju talentovanih, pametnih i kvalitetnih mladih ljudi.

Očekujemo vas.

 


 

A grafikai formatervezés szakon a tanulók négy év folyamán olyan szaktantárgyakat tanulmányoznak, melyek felölelik a formatervezés, a propaganda, a hirdetés, a vizuális és használati megformázás minden fontos területét,

A szak tanárainak célja, hogy kreatív és nyílt módon igazítsák útba az új nemzedékeket a modern formatervezés széles területén, hogy a környezetről korszerű álláspontokat és nézeteket nyújtsonak és nem utolsósorban, hogy jó alapot adjanak minden további fejlesztésre.

A szaktantárgyak:

Fényképészet II. éven.

A klasszikus és digitális fényképészet technikájával és lehetőségeivel ismerkednek meg a tanulók.

Írásformázás II. és III. éven.

A tantárgy keretein belül a tanulók megismerkednek minden írásforma történetével, az írás használatával és tervezésével, valamint a mai tipográfiával és ennek alakításával.

Grafikaformázás II., III. és IV. éven.

A vizuális identitás formázását, korporatív design-t és csomagolásformázást tanulják meg a diákok, majd ezeket gyakorlatban hasznosíthatják különböző feladatok megoldásakor.

Plakátformázás III. és IV. éven.

A plakátformázás óráin a tanulók a hirdetés és a reklám területeivel ismerkednek és reklámüzenet és művelődési propagandaanyag megformálását tanulják.

Könyvgrafika III. és IV. éven.

A klasszikus és digitális illusztrációval és a könyvek és más publikációk megformálásával ismerkednek meg a tanulók ezeken az órákon.

Nyomdatechnológia II. éven.

Minden nyomdai technológia és technika, valamint a nyomtatási előkészítés e tantárgy anyaga.

Művészettörténet I., II., III. és IV. éven.

A tantárgy felöleli az őskortol a modern művészeti folyamatokig terjedő összes művészi megnyilatkozást.

Formaelmélet I. éven.

A formaelmélet óráin egy mű elméleti és praktikus megalkotásának törvényszerűségeit tanulmányozzuk. A rajzolás és festészet valamint a többi szaktantárgy alapjaként és társtantárgyaként szolgál.

Rajolás és festészet az I., II., III. és IV. éven.

E tantárgy keretein belül minden rajzolási technikával és képzőművészeti kifejezésmóddal megismerkedhettek a tanárok szakszerű segítsége által.

Az imént említetteken kívül szakunkon a marketing, web design, animáció, videó és a digitális fényképészet területeit is tanulmányozzuk.

A feladatok megoldásában modern felszerelés áll rendelkezésünkre, így alapos tudást tudunk biztosítani a nyomdászati technológia, előkészítés területén és a grafikai programok használatából.

Szívesen látunk mindenkit, aki az üzenet vizuális formálásával, a modern formatervezéssel és hirdetéssel, az illusztráció és tipográfia alakításával valamint a klasszikus és digitális fényképészettel szeretne foglalkozni. Az elkövetkező négy év folyamán alkalmat nyújtunk kitűnő szakmai tudás szerzésére, mely alapot biztosít a munkához és a formatervezéshez, olyan tanárokkal dolgozhattok, akik helyes útra igazítják ambícióitokat és mindezt kreatív környezetben tehetséges, okos és minőséges fiatalok között.

Várunk benneteket.