Dizajn ambalaže

Odsek osposobljava učenike za rad na poslovima tehničara dizajna ambalaže, postupno ih uvodeći u oblast dizajna ambalaže. Razvija smisao učenika za vizuelno opažanje za površinsko i plastično oblikovanje. Podstiče svestran razvoj učenikove ličnosti tako da metod nastave i rada u školi omogućava kretivan razvoj učenika uz neophodno likovno obrazovanje.

 

Modelovanje III i IV godina

Modelovanje je predmet koji razvija likovno-estetsku kulturu učenika, kroz postupan rad na plastičnom trodimenzionalnom modelovanju formi i reljefa (plitkom i dubokom). Materijali koji se koriste su: glina, gips, drvo, žica, karton i td.

 

Tehničko crtanje II godina

Osnovne tehnike stručnog crtanja sa elementima upotrebe tehničkog pribora i računara, a sa ciljem osposobljavanja učenika za izradu stručnih projekata.

 

Oblikovanje ambalaže II, III i IV godina

Na predmetu oblikovanja ambalaže, učenici stiču znanje iz oblikovanja vizuelnog identiteta, marketinga i dizajna ambalaže (npr. kozmetički proizvodi, prehrambeni proizvodi, prostorna grafička tela), zatim prolaze kroz zadatke gde kroz vežbe koriste stečeno znanje.

 

Izrada modela IV godina

praktična primena stecenih znanja u izradi modela – prototipa, kroz materijalizaciju ideja.

 

Projektovanje III godina

Osposobljava učenike da primenom metodologije projektuju elemente mikrourbanizma I enterijere objekata javne namene.

 

Poznavanje materijala II godina

Upoznavanje tehničkih I tehnoloških osobina materijala neophodnih za kreiranje i izvođenje prototipova sa ostalih stručnih predmeta.

 

Fotografija II godina

Na predmetu fotografije, učenik stiče saznanja o tehnikama i mogućnostima od klasične do digitalne fotografije.

 

Oblikovanje pisma II i III godina

Na predmetu oblikovanja pisma, učenik se upoznaje sa istorijatom svih pismovnih formi, upotrebom i kreiranjem pisama, do moderne tipografije i njenog oblikovanja.

 

Tehnologija štampe III godina

Predmet tehnologije štampe obuhvata podučavanje učenika za sve oblasti štamparskih tehnika i tehnologija, kao i pripreme za štampu.

 

Istorija umetnosti I, II, III i IV godina

Predmet istorije umetnosti obuhvata celokupan isotorijat umetničkog stvaralaštva od praisotorije do savremenih tokova umetnosti.

 

Teorija forme I godina

Teorija forme je predmet koji se bavi zakonitostima stvaranja jednog umetničkog dela baziranom na teorijskom i praktičnom stvaralaštvu. Predstavlja osnov i prateći predmet za odvijanje nastave crtanja i slikanja, kao i svih daljih stručnih predmeta.

 

Crtanje i slikanje I, II, III i IV godina

Crtanje je predmet gde se izučavaju sve crtačke tehnike i likovno izražavanje pomoću istih, uz stručno vodenje profesora.