Profesori

GRAFIKA

Slađana Ekres-Pešević

Slobodan Kovačević

Nataša Petrović-Dolinaj

Aleksandra Tarbuk

Siniša Štetin

Robert Brusnjai

 

AMBALAŽA

Vladislava Dudvarski

Stojan Mančić

Dejan Ilić

Gordana Nedimović

 

ENTERIJER

Radmila Beljanski

Kosta Homa

Đorđe Švonja

 

LIKOVNI TEHNIČAR

Sonja Ardan

Boris Lukić

Divna Stefanović-Tilić

Snežana Berić

Gospava Manojlović

Gordana Šijački

Dragan Vojvodić

Velibor Petrović

Dragoljub Grković

Radivoj Dragin

Ivana Samardžić

Ivan Ilić

Đerđi Ačaji

Laura Limburger

Lili Bunjik

Gabriela Hajzler

Aleksandar Bunčić

 

TEKSTIL

Maja Žižakov

Lidija Stanković

Silvija Stankov-Nonković

Mira Šilić

 

OPŠTEOBRAZOVCI

Leposava Aleksić

Afrodita Podlipec

Sonja Bobić

Ivan Vasiljević

Ljiljana Vidić

Aleksandra Grbić

Vladimir Dimovski

Olgica Dozet

Marija Stanić

Denijal Zemanić

Ksenija Jakovljević

Milan Janković

Ljiljana Jarić

Dragica Jovanović

Maja Kiš

Leonida Kovač

Branka Okanović

Dubravka Popov

Bojana Relić

Ljiljana Senćanski

Jelisavka Stajčić

Milena Kostić

Ivana Stokuća

Erika Doboši

Vesna Vignjević

Arpad Dostan

Edit Lelik

Anita Birinji

Žolt Đuriš

Aleksandar Pavlov

Monika Juhas-Vučić

Arpad Pača

Đerđika Damjanić

Ana Uljheji

Marta Lakatoš-Hangodi