Spisak kandidata koji nisu položili test – 2014

Spisak kandidata koji nisu položili test – 2014

Prag znanja 290 boda

 

RB PREZIME IME CRTANJE SLIKANJE VAJANJE SVEGA

 

1 Uzelac Emilija 124.00 0.00 0.00 124.00

2 Kovic Aleksandra 0.00 0.00 0.00 0.00